Zde si nás dovolujeme ve stručnosti představit, abyste věděli, kdo se vám bude věnovat.