Intro to Tech

Centrum potápění Amers - Intro To Tech

 

Tento kurz je určen pro rekreační potápěče, kteří chtějí inovovat své znalosti a schopnosti včetně konfigurace výstroje tak, aby zlepšili bezpečnost a výkonnost potápění. Kurz připraví pokročilé potápěče na příslušné technické aktivity.

Kurz připravuje rekreačního potápěče na vstup do technických kurzů potápění, které mu umožní potápět se za hranice určené pro rekreační potápění, plánovat dekompresní ponory, využívat výhod akcelerované dekomprese, připravit se na používání více směsí plynu během ponoru, potápět se do míst s uzavřenou vodou jako jsou jeskyně, vraky a mnoho dalších aktivit.

Kurz se skládá z 5 hodin teorie a 4 ponorů na otevřené vodě do maximální hloubky 18 metrů.
Student musí být po absolvování kurzů schopen analyzovat dýchací medium a plánovat ponor z hlediska bezpečnosti, a to kyslíkových limitů, zásoby media, sycení tkání inertním plynem atd. Student musí demonstrovat výměnu regulátorů, uzavření nefunkčního regulátoru, ovládat podvodní navigaci podle plánu ponoru a práci s bójkou, musí se orientovat ve správné technické konfiguraci výstroje (NTEC). Musí ovládat záchranářské postupy při ztrátě vzduchu, kyslíkové toxicitě atd.

Předpokladem pro vstup do technických kurzů je absolvovat kurz potápění Rescue Diver a být certifikovaný na úrovni Advandced Scuba Diver.

V rámci kurzu se trénují speciální potápěčské dovednosti jako žabí kop, couvání, helikoptéra, ovládání NTEC, úvod a nácvik postupů při ponorech s nemožností přímého vynoření (Overhead Environment), simulované dekomprese, práce s bójkou, týmová práce, práce s vodícím lanem a reelem.


Technical EANx Diver

Centrum potápění Amers - Technical EANx Diver

 

Tento kurz je určen pro EANx certifikované potápěče se znalostmi a dovednostmi nutných k bezpečnému potápění, kteří chtějí využívat EANx v hodnotách od 28% do 100% obsahu kyslíku, jednak pro bezdekompresní ponory do 40m a v kombinaci s DEKOMPRESSION TECHNIQUES DIVER COURSE pro dekompresní ponory.

Po úspěšném dokončení kurzu jsou studenti kompetentní pro používání směsí o obsahu kyslíku 40% – 100% bez kontroly při potápěčských aktivitách odpovídajících jejich výcviku. Podmínkou pro vstup do kurzu je minimálně 50 logovaných ponorů, z toho nejméně 10 s nitroxem. Předpokladem je absolvování kurzu Intro to Tech a samozřejmě být certifikovaný Rescue Diver.
Kurz se skládá z 12 hodin teorie a nejméně 4 ponory s EANx, z toho jeden opakovací. Student musí být schopen analyzovat svou směs, plánovat a provést každý ponor především z pohledu zásoby média, kyslíkové expozice, sycení inertním plynem, mixování směsi.

Při kombinaci kurzů Technical EANx a DEKOMPRESSION TECHNIQUES musí student demonstrovat užití reelu, bójky při provádění deko zastávek, použití záložního zdroje media, výměny regulátorů atd. Rovněž zvládat řešení nouzových situací, záchranářské postupy atd. Student musí mít odpovídající vědomosti včetně teorie NAUI RBGM, tabulek, fyziky, fyziologie, medicínských aspektů, dekomprese atd. Musí mít i znalosti výhod limitů vysokého obsahu kyslíku, kyslíkové toxicity, CNS limitů, OTV jednotek, hyperoxie, MOD. A rovněž i znalosti sycení tkání, narkózy inertních plynů, ekvivalentní narkotické hloubky (END), působení CO2 atd.

Znalosti potápěčské výstroje a její konfigurace jsou v tomto kurzu velmi důležité i z pohledu vysokého obsahu kyslíku. Vztah kyslíku a některých dílů výstroje (maziva, těsnění, membrány atd.), konfigurace musí odpovídat Standardům NAUI (NTEC).