Divers Alert Network (DAN) nabízí svým členům služby, které pomáhají zvyšovat bezpečnost při veškerých potápěčských aktivitách. V rámci členství poskytuje DAN lékařskou asistenci s 24/7 asistenční službou v případě potápěčských, ale i nepotápěčských nehod včetně lékařských konzultací z oblasti potápěčské medicíny i v případech, kdy se nejedná o naléhavé záležitosti.

DAN poskytuje rovněž právní servis, cestovní informace, nabízí vzdělávací aktivity formou online seminářů a další. DAN se věnuje lékařskému výzkumu v oblasti potápěčské medicíny a dalším souvisejícím činnostem.

DAN nabízí rovněž výcvik v oblasti první pomoci, kdy je možné absolvovat kurzy první pomoci všech stupňů, od klasické první pomoci, přes poskytování kyslíku (DAN Oxygen Provider) nebo první pomoc při poranění mořskými živočichy až po instruktorské programy.

DAN je mezi potápěči ale nejznámější tím, že pro své členy zajišťuje pojištění potápěčských aktivit a nyní již i běžné cestovní pojištění, a to i pro nepotápěče respektive nepotápějící se rodinné příslušníky.

Pojištění je možnost sjednat jak pro rekreační potápěče (Sport Member), tak i pro potápěčské profesionály, tzn. divemastery a instruktory (Pro Member). V rámci Sport Member může volit ze třech stupňů, kdy základní stupeň Sport Bronze je vhodný pro všechny potápěče, kteří necestují příliš často a potápí se se vzduchem nebo nitroxem do hloubky max.40 metrů a nevěnují se technickému potápění. Oba vyšší stupně Sport Silver a Sport Gold potom zahrnují všechny druhy potápění (včetně technického) a jsou již bez omezení hloubek, liší se mezi sebou pouze výší pojistných limitů.

DAN je v současné době jediný subjekt působící na území ČR, který nabízí potápěčským profesionálům pojištění odpovědnosti za škody, způsobené při výuce potápění a provádění potápěčských kurzů. I profesionálové mohou volit ze třech úrovní (Bronze – Silver – Gold), v rámci profesionálních pojistek je kryté i technické potápění bez omezení hloubek ve všech úrovních. Úrovně se mezi sebou liší výší pojistných limitů a zároveň i počtem studentů, jejichž pojištění je možno sjednat v rámci jednotlivých pojistek.

DAN nabízí u pojistek značnou variabilitu, je možné volit mezi pojištěním pro potápějící se rodiny, pro nepotápějící se rodinné příslušníky, kombinovat v jedné pojistce instruktora, potápějící se manželku (manžela) a nepotápějící se děti, lze pojistit i potápěčský klub atd.

V současné době musí být dle stanov všichni instruktoři NAUI povinně pojištěni proti odpovědnosti za škodu a všem studentům i v jiných systémech důrazně doporučujeme ověřit si, zda má váš instruktor potápění platně sjednané pojištění odpovědnosti. Rovněž všem potápěčům doporučujeme mít sjednáno pojištění, které bude dostatečně krýt potápění, kterému se ten který potápěč věnuje. Náklady spojené třeba s hospitalizací spojenou s potápěčskou nehodou (např. DCS) mohou podstatně zatížit rodinný rozpočet a většina standardních komerčních pojišťoven má přístrojové potápění zařazené mezi tzv. rizikové aktivity (a tedy mezi výluky) a běžné cestovní pojištění se tak nemusí (a zpravidla nebude) na potápěčské nehody vztahovat.

Jakožto obchodní partner DAN vám nabízíme možnost bezplatných konzultací ohledně pojištění DAN nebo členství v DAN. Pokud budete chtít cokoli vědět či pomoci s vyřízením pojistné události, neváhejte se na nás obrátit.

Budeme samozřejmě rádi, pokud si pojištění objednáte přes nás, stačí využít následující odkaz: