Instruktor rekreačního potápění (ITC)

Centrum potápění Amers - kurz Instruktor rekreačního potápění

 

Tento kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí stát instruktory potápění v rámci NAUI, druhé nejstarší a druhé největší potápěčské asociace na světě a chtějí se profesionálně věnovat výcviku nových potápěčů.

Kurzu se mohou zúčastnit všichni kvalifikovaní potápěči na úrovni Divemaster nebo Assistent Instruktor. U každého zájemce se předpokládá kompletní vlastní výstroj. Kandidáti na NAUI instruktory musí uspokojivě demonstrovat znalosti, dovednosti, fyzickou a psychickou způsobilost a postoje k výuce nádechového a přístrojového potápění v souladu s NAUI Standardy. Minimální stanovený počet logovaných ponorů je 50. Výcvik je zakončen závěrečnou zkouškou, které musí být přítomen Course Director pro ČR.

Dovednosti a znalosti ze všech NAUI kurzů mohou být použity pro kvalifikaci a certifikaci kandidátů na NAUI Instruktory dle úsudku a rozhodnutí Course Directora. Absolvent získává mezinárodní certifikaci jako instruktor potápění, která ho opravňuje vést kurzy potápění kdekoli na světě.

Pro více informací o instruktorských kurzech potápění nás kontaktujte, rovněž můžete navštívit oficiální webové stránky NAUI pro Českou republiku www.naui.cz.[/toggle]