Workshop jeskynního potápění NAUI

V srpnu letošního roku se konal mezinárodní workshop instruktorů jeskynního potápění NAUI s názvem „NAUI Casa de Piatra Cave Diving Camp,“ který byl organizován rumunským týmem Centrul de Scufundari Transilvania, potápěčským centrem se sídlem v rumunském městě Cluj – Napoca. Tento tým vede instruktor jeskynního potápění NAUI Cristian Irimies a jeho tým potápěčů – Gheorghe Fratila, Ciprian Man a Pop Flaviu (alias Big John).

Cílem workshopu bylo opětovné setkání instruktorů jeskynního potápění NAUI a vedoucích potápěčů pod vlajkou divize technického potápění NAUI se zaměřením na jeskynní prostředí, a rovněž na vedení kurzů jeskynního potápění pro potápěčskou veřejnost.

Možnost navštívit a poznat rumunské jeskyně byla velkým lákadlem pro český tým složený z Petra Řeháka (NAUI Course Director Trainer a Technical Instructor Examiner), Ládi Štěrby (NAU Course Director) a Karla Wilhelma, oba dva současně dlouholetí instruktoři jeskynního potápění NAUI, dále instruktorky potápění NAUI Jany Břeské a Martina Vokurky, NAUI Divemastera a technického potápěče. Slovensko reprezentoval František Ondruš (Course Director a Technical Instructor Examiner NAUI). Ti všichni cestovali to rumunského Natural park Apuseni, aby se zde setkali s rumunským speleo týmem a společně strávili týden života v horách, kde se budou moci více poznat, sdílet zážitky a zkušenosti z potápění v místních jeskyních a současně i z výletů do okolních početných suchých jeskyní. Kromě toho byla cílem týmu z Čech a Slovenska i pomoc rumunskému týmu posunout se v hierarchii technického potápění NAUI na vyšší úroveň.

Během přípravy na uvedený kemp rumunský tým při několika předchozích návštěvách národního parku instaloval v jeskynních Izbucul Cotetul Dobrestilor, Izbucul Tauz a Izbucul Gura Apei tzv. „zlatou linku“, neboli hlavní vodící šňůru, aby tyto jeskyně zpřístupnili i dalším jeskynním potápěčům, aby potápění v nich bylo bezpečnější, ale i zábavnější a současně umožnilo snazší průzkum vzdálenějších částí jeskyní těm speleo potápěčům, kteří o to mají zájem, a jsou současně dostatečně zkušení, aby se do takových exploračních aktivit mohli zapojit.

Jeskynní potápění Rumunsko
Transport vybavení
Příprava před workshopem

Místo konání

Vesnice Casa de Piatra se nachází hluboko v srdci Karpat a je poslední vesnicí v údolí Gârda Sacă. Jedná se o místo tak odlehlé, že zde ještě v roce 2005 nebyla dostupná elektřina, je tu velice omezený signál GSM, život zde pro místní obyvatele zde snadný, ale na druhou stranu je stále v souladu s přírodou. Místní se zaměřují na zemědělství, chov dobytka a produkci sezónních potravin, které získávají z okolních lesů.

Přírodní park Apuseni je jedním z nejkrásnějších parků v Rumunsku. V parku se nachází několik mezinárodně známých suchých jeskyní, mezi které patří Peștera Urșilor, Peștera de la Ghețarul Scărișoara, Pestera Poarta lui Ionele, Ghețarul Vârtop a kromě nich také zatopené jeskyně, ve kterých probíhal a probíhá mezinárodní speleo průzkum, jedná se zejména o jeskyně Izbucul Tăuz, Cotețul Dobreștilor, Coiba Mare nebo Gura Apei, což z této oblasti činí velké lákadlo pro jeskyňáře, spoleopotápěče nebo dobrodruhy z celého světa.

Workshop – explorace

Součástí programu v rámci workshopu bylo pokračování v práci na natažení hlavní vodící šňůry v jeskyni Cotetul Dobrestilor, kterou prováděl rumunský tým jeskynních potápěčů ve složení Cristian Irimies a Big John, vybavených rebreathery JJ CCR. Cristian s Big Johnem vyměnili stávající linku (průzkumná linka o průměru 1.8mm) za hlavní vodící šňůru o průměru 6mm, a to na prvních 300 metrech od vstupu, kde je nově šňůra ukončená v hloubce 67 metru. Tato nová šňůra byla upevněna v celkem 117 bodech ve spodní části galerie, a to vrtáním do vápence s použitím nerezových šroubů a plastových kolíků.

Při prvním přípravném ponoru, který zde rumunský tým absolvoval letos ještě před zahájením tohoto kempu, bylo vyměněno přibližně 200 metrů linky a reel s připravenou vodící šňůrou byl zanechán v hloubce 40 metrů pro další práce.

Během workshopu pak stejný tým natáhl dalších 100 metrů, a to až do prvního ohybu, kdy profil jeskyně začíná opět stoupat nahoru. Reel se šňůrou bylo opět zanechán na místě pro budoucí instalaci.  Jednalo se o náročný ponor s poměrně drsným profilem, který trval celkem 245 minut, kdy teplota okolní vody byla pouhých 7 stupňů a s náročnou dekompresí – první dekompresní zastávka byla v hloubce 24 metrů a trvala 90 minut.

V rámci týdenního workshopu měli Cristian a Big John naplánovaný další vyvazovací ponor, tentokrát v jeskyni Izbucul Tăuzului Cave. Cílem výměny byla opět 1,8mm silná explorační linka za permanentní 6mm vodící šňůru. Původní linka byla navázána ve 20 bodech, z nichž polovina byla na dně jeskyně až od hloubky -30 metrů, až do druhé studny byla částečně zasypaná pískem, a to až do hloubky -85 metrů, kde se nachází zlom a profil jeskyně začíná opět stoupat vzhůru. Nová šňůra byla upevněna v 63 bodech na pravé straně, které byly opět vyvrtány do vápence a připevněny pomocí vrutů a plastových kolíků. Upevnění nové šňůry zvýšilo bezpečnost potápěčů během výstupu.

Práce byly vykonány ve dvou samostatných ponorech. Při prvním z nich tým instaloval permanentní šňůru z hloubky -30 metrů do hloubky -72.4 metru, kdy byl zanechán reel s další šňůrou, připevněný v poslednímu přivrtanému kolíku a připravený na další ponor. Tento ponor trval celkem 155 minut, teplota vody  byla opět 7 stupňů a první dekompresní zastávka v hloubce -30 metrů trvala tentokrát 80 minut.

Při dalším ponoru průzkumný tým proplaval i zlomem druhé studny v hloubce 84.4 metrů, přičemž se tím dostali do nepříliš prozkoumané části jeskyně, kterou před nimi navštívili pouze dva průzkumné týmy a posunuli permanentní šňůru do vzdálenosti dalších 200 metrů na druhé straně studny. Při tom vystoupali až do hloubky -9 metrů, kde se rozhodli ponor ukončit a vrátit se zpět, neboť na tří hodinový povrchový interval potřebný před dalším zanořením nebyli vybaveni. Průzkum suché části za druhou studnou tak nechali až na příští ponory. Ponor trval celkem 215 minut s kumulovanou dekompresí 185 minut.

Během ponorů tým používal suché obleky s vyhřívanými podobleky Santi se samostatnými bateriemi a navíc jako další zdroj používali podvodní skútr Seacraft Ghost, který je vybaven externím konektorem pro připojení vyhřívacího systému pro podobleky, díky čemuž měli oba potápěči dostatečný zdroj pro běžící vyhřívání během celé doby trvání všech ponorů. Při ponorech zanechali potápěči skútr na lince v hloubce 24 metrů, a to čistě pro potřeby dekompresní zastávky na zpáteční cestě.

Workshop

Zatímco rumunský tým natahoval nové šňůry v obou jeskyních, český tým se věnoval vlastnímu programu. Karel Wilhelm cvičil s Janou jednotlivé cviky a dovednosti potřebné pro získání certifikace NAUI Cave Diver level I, v případě Jany v konfiguraci SideMount. Současně to byla výborná příležitost pro oba týmy poznat navzájem své výcvikové metody a styly, ale hlavně učit se navzájem spolupracovat a komunikovat v uzavřených prostorách a poznávat společně krásy jeskyní, které se nachází v této části Karpat.

Celý program workshopu byl zakončen formálním ověřením povinných znalostí daných standardy NAUI pro jeskynní potápění a Fero Ondruš jako NAUI Technical Instruktor Examiner pro jeskynní potápění rozšířil stávající instruktorskou autorizaci Cristiana o výuku technických kurzů potápění NAUI Cave Diver Level II, což je nejvyšší instruktorský level v NAUI pro jeskynní potápění a dále pro výuku kurzů Technical Overhead DPV a Cave Guide.

Během workshopu čekala na účastníky celá řada výzev a překážek, které se podařilo překonat jednak díky vzájemné spolupráci a pomoci, ale i díky značné kreativitě účastníků. Například doprava výstroje od parkoviště až do těsné blízkosti vstupu do jeskyně se prováděla pomocí improvizovaně vybudované kladky na vzdálenost několika set metrů, kdy do práce se zapojili nejen potápěči, ale i jejich doprovod. Zejména pro český tým to bylo skvělá zkušenost, jak si vyzkoušet v praxi nejen potápění v této oblasti, ale zároveň i celou potřebnou logistiku pro tento typ náročných exploračních ponorů.

Jeden z členů rumunského týmu Ciprian Man šel v kreativitě tak daleko, že na kolo svého vozidla připevnil externí naviják, přední část vozidla upevnil na stojan a pomocí toho „vynálezu“ se podařilo s výrazným ušetřením fyzických sil transportovat těžkou výstroj zpět k vozidlům, čímž nepochybně přispěl k úspěchu akce.

 

Celý workshop tak byl neuvěřitelným dobrodružstvím v této nádherné a stále ještě nedotčené oblasti Natural park Apuseni v rumunských Karpatech a všichni už se těšíme na příští rok, kdy budeme v průzkumu a potápění ve zdejších jeskyních pokračovat.

Napsal Pop Daniel Flaviu

Přeložil Petr Řehák