odborný článek

Často čelím dotazům na význam monitorování tepu při potápění (což nabízí můj počítač), a proto jsem si se zájmem přečetl článek v NAUI periodiku Sources o srdečním tepu, jeho vlivu na sportování a mýtech, které to provázejí. Níže uvádím pár vybraných zajímavých pasáží formou otázek, které položil zvídavý NAUI potápěč, a následných odpovědí Dr. Bookspan. Tazatel se odvolává na článek uveřejněný kdesi na internetovém fóru o zdraví.

Ot: Článek začal tím, že průměrná klidová tepová frekvence u mužů je 72 a 80 pro ženy. Je takový rozdíl pravdivý?

Odp: Úroveň tepové frekvence není závislá na pohlaví, ale na několika jiných faktorech. Různé hodnoty srdečního pulsu jsou většinou individuální a v závislosti na tréninku. Nesprávně uváděná vyšší hodnota pro ženy je zmiňována často. Nicméně základní studie především ukazují průměrné tepové frekvence, a ty se vůbec neliší s ohledem na pohlaví.

Ot: Článek uvádí, že mužské srdce je větší než ženské, a proto bude výkonnější. Je to pravda?

Odp: Tento článek se pokusil spojit nižší tepovou frekvenci přímo s velikostí, pak s výkonností, zdůvodněním, že muži jsou větší, takže jejich srdce jsou větší, a proto účinnější při čerpání krve, a proto efektivnější pro zdravotní účely. Větší srdce samo o sobě neznamená, že je zdravější či výkonnější. Větší člověk může mít také větší uši nebo oči, které ale nepřinášejí vynikající sluch či zrak. Například sloni mají velké oči, ale omezené zorné pole a má se za to, že nevidí dobře v jasném světle. Oko nosorožce je větší než naše, protože zvíře je větší (i když jejich oko je menší ve srovnání
k celkové velikosti). Nosorožec nevidí lépe z důvodu, že jsou větší, naopak jsou považováni za krátkozraké.

Ot: V článku je uvedeno, že rozdíl v srdeční frekvenci podle pohlaví je patrný ještě před narozením, a proto lze dopředu říct, jestli se narodí kluk nebo holka. Je to pravda?

Odp: To je taková pověra předvídat narození kluka nebo holky na základě tepové frekvence plodu. Neexistuje žádná souvislost mezi tepovou frekvencí plodu a pohlavím.

Ot: Podle článku si muži a ženy musejí koupit odlišné přístroje na měření tepové frekvence pro fitness trénink, běh a další aktivity. Je to pravda?

Odp: Článek používá nesprávný rozdíl v srdeční frekvenci podle pohlaví jako důkaz. Ze zkoumání předmětné webové stránky je vidět, že monitory podle pohlaví byly nabízeny hned vedle článku. Existuje ruské přísloví: „Když mluví peníze, pravda mlčí.“.

Ot: V článku je uvedeno, že cokoli, co zvyšuje srdeční frekvenci, znamená zvýšení průtok krve a zvýšený účinek tréninku.

Odp: Srdeční frekvence se může zvýšit z mnoha důvodů. Ne všechny z nich zlepšují fyzickou kondici.

Ot: Článek říká, že sportovní masáž zvýší tepovou frekvenci a proto i kondici tím, že zvyšuje průtok krve. Může to být takto snadné získat výhody z cvičení?

Odp: Masáž je někdy mylně propagována jako přínos pro kardiovaskulární systém z důvodu zvýšení průtoku krve. Přinášení více krve do oblasti masírováním (nebo lampami či krémy) se nemění aerobní schopnost systému využívat krev nebo její složky. Stejně jako penicilin zachrání život v některých situacích a není vhodný pro jiné, tak může být masáž někdy dobrá, zatímco v jiných případech vliv nemá. Říci, že masáž nezvyšuje kardiovaskulární kapacitu nebo neumožňuje buňkám využít více krve či kyslíku neznamená, že masáž je falešná nebo neužitečná za jiných okolností.

Ot: V článku je uvedeno, že maximální tepová frekvence je menší o jeden tep za každý rok věku. Chcete-li zjistit váš maximální tep, odečtěte svůj věk od 220 a pak se držte pouze v části této hodnoty.

Odp: Odečtením věku od 220 je jen jeden způsob z mnoha, jak odhadnout maximální a tréninkovou tepovou frekvence. Není to velmi přesný způsob, jen jednoduchý a s omezeným využitím. Dle studií tepová frekvence neklesá pouze stárnutím, ale i snížením formy, takže odčítání věku je chybné. Je to snižování kondice, co snižuje maximální tepovou frekvenci, ne výhradně stárnutí. I když je otázkou, jak moc maximální srdeční tep ovlivněn samotným věkem. Výsledkem je, že pravidlo „220 minus věk“ je mezi sportovci nespolehlivé. Měřicí přístroj používající tuto rovnici a zobrazování „správného“ procenta, když programujete podle věku, může mít za následek stejnou chybu.

Ot: Dle článku je nebezpečné překračovat cílový srdeční tep.

Odp: Cílová tepová frekvence je předem stanové procento předpokládané maximální hodnoty, se kterou byste neměli začínat. Obvykle se nic neděje, když překročíte zónu během cvičení – měli byste se dříve unavit a následně byste ukončili cvičení. Lidé, kteří nejsou zvyklí cvičit, může zrychlený tep vylekat. Důsledky závisí na tom, jak jste zdraví, když začínáte. Pokud překračujete cílovou frekvenci aniž cvičíte, je obtížné toto sledovat a zjistit proč.

Nezapomínejte, že kardiovaskulární cvičení není omezeno pouze na aerobní trénink. Anaerobní cvičení (vyšší intenzita) může také přinést zdravotní zlepšení. Anaerobní trénink s krátkými intenzivními dávkami rychlé aktivity může zvýšit srdeční tep nad cílovou hranici. Poté si odpočiňte během nepravidelných přestávek a opakujte.

Z NAUI journalu Sources volně přeložil a redakčně upravil Aleš