V rámci kurzu Intro to Tec jsme si naplánovali několik ponorů, zaměřených na rozvíjení našich dovedností na úrovni technického potápění. A kde jinde trénovat, než na nám dobře známém místě – Miličíně. Volba na toto místo nepadla náhodou.

Nejen že to místo všichni dobře znají, ale i díky jednomu členovi, kterému tímto za celý tým veřejně děkujeme, se podařilo zajistit ubytování v přilehlém táboru (pozn. ne Tábor, jako město, které taktéž není zase tak daleko, ale v ještě bližším turistickém táboru, na druhém konci Miličína). Akce byla naplánovaná jako víkendová, abychom maximálně využili čas nejen k ponorům, ale i k teoretickým přípravám.

V sobotu ráno, si všichni sestavili své výstroje a vzájemně se prodiskutovala vhodnost či nevhodnost konkrétních konfigurací, vždy se zaměřením na bezpečnost. Poté, co proběhly některé drobné korekce konfigurace, vyrazili jsme směr voda. Po příjezdu na místo, jsme zjistili, že ačkoliv byl krásný slunečný den, byli jsme u vody sami. Následoval brífink, zopakování co se bude trénovat, rozdělení buddy týmů a šlo se do vody. Petr Večeřa bedlivým okem zkontroloval, zda-li všichni si ve svých buddy týmech udělali S-drill, bubble check, modifikovaný V-drill. Jeho všudypřítomná kamera během hodinového ponoru stačila všechny natočit, ačkoliv mnoho herců ani nevědělo, že se z nich stávají filmové hvězdy.

Následovala pauza na oběd, během níž jeden nejmenovaný potápěč z Prahy, jehož totožnost ovšem známe, si pod tíhou okolností vyzkoušel potápění v suchém obleku, čímž mu tímto gratulujeme!

Po obědě trénink pokračoval druhým ponorem, opět se cvičily základní dovednosti – trim, žabí kop, helikoptéra, couvání, modifikovaný žabí kop, vypouštění bójky, V-drill a někteří cvičili vyvazování linky. A opět jsme nebyli ušetřeni natáčení na všudypřítomnou kameru.

Večer u grilu proběhlo zhodnocení celého tréninkového dne a shodli jsme se, že se povedl stejně, jako grilované maso a klobásky.

V neděli ráno jsme se přesunuli do lomu ve Vševilech, zkontrolovat jak se potápí netechnická část Amersu. I zde byla účast hojná, patrně to bylo tím, že mezi účastníky byl i jeden kuchař, který saturoval potápěče nagrilovanými bílkovinami a cholesterolem.

Co říct závěrem? Víc takových povedených akcí!

Zapsal: Tomáš Absolon