Možná jste si někdy při Vašem potápění všimli potápěče, který vypadal jako někdo mezi kapitánem Nemo, Jamesem Bondem a obsluhou podmořské ropné věže, protože měl na rozdíl od běžných potápěčů na hlavě masku, která mu pokrývala celý obličej a k temeni hlavy byla připevněna několika bytelnými gumovými popruhy.

Samozřejmě to někdo z nich být mohl, to je jasné, ale spíše se jednalo o rekreačního potápěče, který ke svým ponorům používá tzv. celoobličejovou masku. Potápění s těmito maskami má původ v komerčním (pracovním) potápění, ale pomalu se začíná prosazovat do běžné rekreačního potápění.

Ne že by se jednalo o nějakou revoluci v rekreačním potápění a že do pár let by se s nimi potápěl každý, to asi není ani cílem jejich výrobců, ale spíše se i v rekreačním potápění začínají využívat některé výhody celoobličejových masek oproti standardní výstroji, a to pro určité konkrétní osoby či konkrétní situace.

Proto, abych začal uvažovat o celoobličejové masce, bych měl mít nějaký důvod, to je asi první důležitá věc, kterou by měl zvážit každý, kdo o něčem takovém začne uvažovat. I když důvodem může být i to, že si chci vyzkoušet a poznat něco nového. Pak je samozřejmě ideální obrátit se na někoho, kdo Vám takovou masku může půjčit nebo nechat ji vyzkoušet. První ponory s tímto typem dýchacího přístroje důrazně doporučuji vždy provádět pod dozorem někoho, kdo je certifikován k jejich používání a ideálně oprávněn k výuce potápění s těmito maskami, ať už jejich výrobcem či některou potápěčskou organizací.

Nejčastějším důvodem, proč si řada potápěčů tyto masky pořizuje, a proč je používají komerční potápěči, je možnost komunikace pod vodou. Toto je zásadní výhoda pro všechny, kteří pod vodou plánují vykonávat nějakou konkrétní činnost – pracovat (komerční potápěči), ale třeba i natáčet podvodní videa nebo fotografovat, kdy díky komunikaci můžete instruovat modelky či modely, dávat pokyny asistentům s podvodními světly či blesky. Velkou perspektivu vidím rovněž v potápěčských kurzech, kdy instruktor má možnost verbálně komunikovat či instruovat své studenty, což může být v celé řadě případů výhodou. Není přitom nutné, aby student či někdo jiný sám takovou masku používal, může mít k dispozici pouze přijímač, který lze používat pod vodou i bez celoobličejové masky prostým připevněním k řemínku běžné masky.

Kromě těchto důvodů vidím výhodu i v možnosti samotné komunikace mezi potápěči bez toho, aniž by jeden druhého potřeboval instruovat. Jistě jste všichni zažili situace, kdy se Vám ponor nevydařil jen proto, že jste si s partnerem pod vodou špatně rozuměli nebo se nepochopili, kdy došlo k předčasnému ukončení ponoru proto, že jste se navzájem s buddym ztratili, přičemž na hladinu jste se oba vynořili současně jen pár metrů od sebe. To vše řeší komunikace pod vodou nebo alespoň umožňuje celé řadě podobných situací předcházet.

Spousta z Vás určitě namítne, že používání vysílaček pod vodou naruší svět ticha, kvůli kterému se potápíte. To je sice na jednu stranu pravda, na druhou stranu je jen na Vás, jak moc budete komunikaci pod vodou používat a jaká si nastavíte pravidla. Výrobce podvodní komunikace jistě nepředpokládá, že se budete během ponoru vybavovat o víkendové návštěvě u tchýně a plánovat další dovolenou s vašimi dětmi. Navíc se s vysílačkami nemůžete překřikovat, vždy může mluvit jen jeden, což zbytečné povídání trochu omezuje. Na druhou stranu možnost ihned pod vodou si sdělit okamžité dojmy, upozornit na zajímavého živočicha nebo třeba je hezké panorama, je určitě zajímavé a stojí za vyzkoušení. Nemluvě o tom, že zejména u začínajících potápěčů by možnost komunikovat pod vodou mohla působit jako uklidňující prostředek proti mnohdy zbytečnému stresu.

Možnost komunikace pod hladinou je věc, která se může občas hodit každému a mohla by tak být důvodem pro pořízení této masky vlastně pro každého potápěče. Kromě toho mají ale „celoobličejovky“ v rekreačním potápění výhodu a smysl pro používání pro ty zájemce o potápění, kterým z jakýchkoli důvodů nevyhovuje klasická výstroj. To byl koneckonců i důvod, který k těmto maskám přivedl i mě.

První z těchto výhod oproti běžnému dýchacímu přístroji je možnost dýchat pod vodou přirozenějším způsobem, a to jak ústy, tak i nosem. Možná Vás překvapí, kolik lidí má problém s přístrojovým potápěním jen proto, že jim vadí, že nemohou dýchat nosem a jen obtížně se jim daří přejít pod vodou na dýchání pouze ústy.

S dýcháním nosem v masce je spojena i potřeba vyrovnávat tlak v dutinách v hlavě. Tím, že se k dýchání používá i nos, je totiž podstatně jednodušší tlak v ušní dutině vyrovnat. Většina lidí, kteří používají celoobličejové masky Vám sdělí, že klasický způsob vyrovnávání tlaků (tzv. valsavův manévr, který se v těchto maskách provádí odlišně, než u normálních masek, kdy se chytíte za nos a vyrovnáte), skoro vůbec nepoužívá, prostě se to buď vyrovná během zanoření tím, jak dýchají, „samo“ a oni nedělají nic, případně jim stačí jen nasucho „polknout“ a je po nepříjemném tlaku na ušní bubínek.

Celoobličejové masky jsou příjemné i tím, že se pod vodou nemlží, a to díky speciálnímu systému proudění vzduchu v masce. Nepotřebujete tak žádný speciální protimlžící roztok, do masky nemusíte plivat, stačí jen masku nasadit, začít dýchat a skla jsou vždy bez jakéhokoli zamlžení bez ohledu na okolní teplotu či další podmínky.

I vyplachování masky je jednodušší, než u standardní potápěčské masky. Pokud by se pod vodou náhodou dostala do celoobličejové masky voda, stačí párkrát zmáčknout tlačítko sprchy (stejně jako u běžné automatiky) na regulátoru na masce a všechna voda z celé masky je hned pryč.

Rozdílů oproti standardní potápěčské výstroji by se jistě dalo najít více, ale tento článek nemá sloužit k nějakému podrobnému porovnání vlastností a rozdílů mezi různými druhy výstroje, nýbrž k úvodnímu seznámí s touto nepříliš známou a rozšířenou potápěčskou výstrojí.

Z mé vlastní dosavadní zkušenosti potápěčského instruktora s těmito maskami mohu říci, že používání celoobličejových masek se hodí všude tam, kde z nějaké důvodu existuje problém či problémy s používáním běžných masek nebo automatik. Pokud máte okolo sebe někoho, kdo má o přístrojové potápění zájem a z nějakého důvodu mu standardní výstroj nevyhovuje, celoobličejová maska může být klíčem k řešení takového problému.

 

Tags: ,