Je sobota a my jedeme opět na náplavku. Tentokrát s Liborem z MDCéčka. Chceme zjistit, zda je vidět dole. Takže někam ke sloupu. Zanořujeme se s tím, že půjdeme šikmo doprava a budeme postupně klesat až překřížíme linku od břehu ke sloupu. Klesáme, klesáme a stále nic, až najednou tenká linka, vedoucí nade dnem směrem doprostřed Slap.

Sledujeme ji, jde lehce pod 30 metrů a nechce dál klesat. Viditelnost je asi 1-2 metry a nám začíná docházet, že jsme asi klesali moc rychle a linku ke sloupu podplavali v místech, kde je ve volném prostoru ke skále zvané Sedlo, na kterém je sloup. Začínáme „diskutovat“ co dál a rozhodujeme se otočit. Chvíli sledujeme linku a pak uhýbáme doleva a jdeme po dně směrem k zátoce. Po chvíli se terén nepatrně zvedá a my brzy narážíme na kameny, které vypadají pravidelně. Jsme u zdi. Našli jsme Zbytky vyhlášené restaurace Radio, ze které byl údajně výhled na Svatojánský sloup. Pak už jen pomalu stoupáme, míjíme zánovní kajak a stáčíme zpátky k náplavce.

Ponor probíhal v pohodě a byl i bohatý na ryby, okouny, velké kapry, candáty o dokonce i metrový sumec se ukázal. Závěr z ponoru je jasný. Přibyla nám tady linka, ostatně proč ne, jenom dobře.

Zapsal: Petr Večeřa