Loni vedení NAUI schválilo nový Tandem Scuba Diving Open Water Experience Program. Tento program umožňuje nepotápěčům získat první zkušenosti z potápění ve volné vodě, samozřejmě pod bezprostředním dohledem. Tandem Diving je program vhodný v situacích, kdy není k dispozici chráněný vodní prostor (např. bazén či mělká zátoka s dobrou viditelností) pro seznámení se se základními potápěčskými dovednostmi před potápěním ve volné vodě.

Standardy, požadavky a struktura tandemového potápění dává instruktorům jedinečnou možnost dohlížet, vést, pomáhat, a pokud to bude nutné poskytnout pomoc účastníkům tak, aby se účastník mohl bezstarostně potápět a užil si krásy podvodního světa.

Základní znaky tandemového potápění

• Jakýkoli aktivní NAUI instruktor může vést tento program
• Minimální věk účastníka je 10 let
• Maximálně povolený poměr účastník-instruktor je jeden na jednoho
• Využitím certifikované asistenta se zvyšuje poměr účastník-instruktor na dva na jednoho – účastí certifikovaného asistenta je účastník stále pod přímým dohledem
• V rámci skupiny tandemového potápění, instruktor vede a přímo dohlíží na jednoho účastníka, zatímco druhý účastník je přímo dozorován kvalifikovaným asistentem (tedy skupina je maximálně čtyřčlenná)
• Maximální hloubka je 12 metrů

Před ponorem musí být účastníci schopni

• Vysvětlit, proč je důležité vyrovnávat tlak a předvést způsoby vyrovnání tlaku v masce a uších
• Vysvětlit správné dýchání z plicní automatiky
• Vysvětlit pojem vztlaku a metody, jak jej ovládat
• Dosáhnout 100% úspěšnosti ve standardním NAUI Try Scuba Diver / Passport Diver Programs písemném testu
• Sepsat bezpečnostní pravidla pro potápění pod dohledem

Před použitím plicní automatiky, ale již ponořeni ve volné vodě, musí být účastníci schopni

• S pomocí si obléci a upravit výstroj
• Vyvážit se na hladině pomocí kompenzátoru vztlaku
• Zatopit a vylít masku na hladině
• Vyjmout a rozdýchat plicní automatiku na hladině
• Sdílet jakožto příjemce na hladině vzduch s instruktorem/asistentem při dýchání z alternativního zdroje vzduchu
• Klidně dýchat na hladině z plicní automatiky bez masky a s ústy ponořenými ve vodě

Tandem Diving je velice vhodný nejen jako součást výcviku při nemožnosti využít v prvotní fázi bazén, ale též při ponorech na zkoušku, kdy umožní zájemcům o potápění získat jasnější představu o tomto krásném sportu.

Z NAUI journalu Sources volně přeložil a redakčně upravil Aleš