Amers pomáhá Ratolesti

Poněkud se zpožděním (za což se všem omlouváme), přinášíme report z prosincového Benefičního koncertu pro Ratolest, který proběhl 12. 12. 2013 v prostorách divadla Miriam v pražských Strašnicích.

Připraven byl opravdu nevšední zážitek – a to klasika od Jakuba Jana Ryby – Česká mše vánoční, v podání členů sboru Národního divadla.

Připraven byl raut, po kterém se doslova jen zaprášilo, pilo se svařené víno, byla možnost zakoupit drobné dárky z dílny Ratolesti, které vyráběli sami klienti, atmosféra byla sváteční, předvánoční, pohodová.

Paní ředitelka Mgr. Beščecová všechny zúčastněné seznámila se střediskem Ratolest, s jeho náplní, posláním, provozem, speciální školou, stacionářem, chráněnými dílnami. Se střediskem Ratolest spolupracujeme od jara r. 2013 a za tuto krátkou dobu se nám pro Ratolest podařilo získat 24.500 Kč. Za tyto peníze se na zahradě střediska podařil dokončit fitness park. Úspěšnou spolupráci plánujeme i tento rok, protože máme radost, když klienti střediska a žáci speciální školy mají radost ☺.

Možnost přispívat máte vy všichni, pro zájemce je personál Ratolesti připraven poskytnout bližší informace i prohlídku střediska. Více se můžete dozvědět na www.stredisko-ratolest.cz, www.skola-ratolest.cz.

Na benefičním koncertu, jehož vstupné bylo dobrovolné, se podařilo získat 10.800 Kč, za což všem dárcům upřímně děkujeme. Za tyto peníze bude pořízena nová keramická pec a učební pomůcky pro žáky speciální školy.

Obrovský dík patří všem, kdo se na přípravě koncertu podíleli. Děkujeme všem sponzorům i jednotlivcům. Ondrovi Frösslovi za krásné pozvánky, restauraci Atollo a restauraci Oliva za skvělé občerstvení, společnosti Cottisi a advokátní kanceláři Řehák a partneři za finanční příspěvek a zvláštní poděkování je Denise Folkeové, která spolu se svými kolegy z Národního divadla vystoupila bez nároku na honorář.

Benefiční koncert byl první, který se nám podařilo zorganizovat a vzhledem k jeho úspěšnosti věříme, že i v tomto roce se podaří navázat a být ještě úspěšnější. Už teď se moc těšíme.

Fotogalerie z benefice zde.