Amers pomáhá
Vážení přátelé, sympatizanti a zákazníci našeho potápěčského centra AMERS,

rádi bychom Vám touto cestou představili středisko Ratolest, které se nachází v Praze 10 a poskytuje sociální služby, a to denní stacionář a středisko rané péče. Od roku 1993 funguje při středisku rané péče i speciální základní škola pro žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením.

Ratolest se stará o lidi s mentálním a kombinovaným znevýhodněním od sedmi do šedesáti čtyř let věku, pomáhá jim a podporuje je při získávání a uchování dovedností tak, aby byli v maximální možné míře samostatní a mohli prožívat svůj život důstojně podle svých přání a potřeb. V rámci rané péče Ratolest poskytuje podporu rodinám s dítětem raného věku se zdravotním postižením tak, aby mohla žít běžným způsobem v přirozeném prostředí.

Středisko Ratolest začalo v roce 2012 budovat pro své klienty speciální fitness park, jelikož zvláště pro ně je pohyb velmi důležitý a nikdy ho není dost. Byla zakoupena venkovní trampolína a posilovací stroje na procvičování svalů, trénování chůze apod. V letošním roce plánovala Ratolest provádění terénních úprav okolo těchto strojů a nákup dalších zařízení.

Jako ve většině jiných oblastí i zde narazila Ratolest při své bohulibé činnosti na nedostatek finančních prostředků. Jakožto subjekt zřízený Diakonií Českobratrské církve evangelické je zcela závislá na příspěvcích ze státního rozpočtu a potom na dobrovolných příspěvcích dárců, kterých není nikdy dostatek.
Vybudování fitness parku v Ratolesti považujeme za výborný nápad a rádi bychom s ním pomohli. Jakožto sportovní centrum vítáme každou pohybovou aktivitu, a tak nás napadlo získat potápěním pro Ratolest alespoň část prostředků, abychom jim pomohli park dokončit.

Rozhodli jsme se proto, že věnujeme do konce roku 2013 z každého jednotlivého potápěčského kurzu absolvovaného v naší potápěčské škole částku 1.000,- Kč na účet Ratolesti, a to bez ohledu na druh nebo úroveň potápěčské certifikace u nás získané i bez ohledu na výši kurzovného, které bude placeno.
Každého z Vás by tak mohlo potěšit, že absolvováním potápěčského kurzu získáte nejen nový koníček, nové dovednosti či schopnosti, ale zároveň přispějete na dobrou a prospěšnou věc.

Budeme samozřejmě rádi, pokud byste se rozhodli Ratolesti přispět i mimo kurzy samostatně, veškeré nezbytné údaje a informace Vám rádi poskytneme nebo je najdete na webových stránkách www.ratolest-stredisko.cz, číslo účtu je 294663319/0800.

Za AMERS.CZ
Petr Řehák, instruktor NAUI #52010