V termínu 24. až 28.9.2021, na český svátek sv. Václava, se ostrově Pagu v Chorvatsku na pobřeží Středozemního moře konal NAUI workshop pro instruktory technického potápění. Cílem workshopu bylo umožnit stávajícím instruktorům buď nově získat nebo si rozšířit jejich stávající oprávnění k výuce technických kurzů. Zároveň jsme ale chtěli založit novou tradici, která by po skončení letní potápěčské sezóny umožnila instruktorům, kteří se věnují technickému potápění, se vzájemně setkávat, poznat naživo výcvikové metody jiných instruktorů, vyzkoušet nebo prohlédnout si nové potápěčské technologie či jen poznat nové kolegy a navázat spolupráci.

Akce se účastnili NAUI TIE z Česka (já), Slovenska (Fero Ondruš, # 57297) a domácího Chorvatska (Vedran Dorusic, # 33934). Na předem avizovaném programu byla autorizace nových technických instruktorů NAUI, respektive rozšíření autorizací pro stávající technické instruktory NAUI. Každá skupina měla svůj vlastní program, a to od výcviku pro vrakové potápění až po plánované výcvikové dekompresní ponory pro kurzy Technical Decompression Diver s tím, že akademická část výcviku a nácvik některých dovedností proběhl již dříve.

Přítomni byli potápěči všech možných úrovní z Česka, Slovenska, Rakouska a Rumunska, a to od úplných začátečníků, kteří se chtěli s technickým potápěním seznámit, až po zkušené speleo potápěče z Rumunska.

Kandidáti na technické instruktory měli možnost pracovat s větší skupinou potápěčů, plánovali s nimi ponory, předváděli a kontrolovali provádění technik a dalších činností, to vše pod bedlivým dohledem TIE. Při tom jsme využívali ideálních podmínek na základně FOKA (NAUI PRO Platinium Dive Center), ať už cvičného polygonu s několika vraky přímo u pobřeží nebo stěny padající do hloubky 50 metrů s plochým dnem, perfektní pro provádění hloubkových dekompresních ponorů, která se nachází u ostrova Maun v dosahu přibližně 15 minut člunem.

Už při provádění jednotlivých cviků bylo zajímavé sledovat, jak velké jsou rozdíly v technikách, které prováděli jednotlivé skupiny. Zejména patrné byly rozdíly v signalizaci pod vodou, lišily se postupy při provádění jednotlivých drilů atd. Myslím, že pokusit se v této oblasti vytvořit alespoň základní standardy v rámci NAUI by pomohlo jednak zvýšit bezpečnost a jednak zjednodušit další spolupráci mezi technickými potápěči NAUI z různých států a oblastí.

Program probíhal tak, že dopoledne jsme absolvovali vždy jeden hloubkový dekompresní ponor se vzduchem plánovaný tak, aby celkový dekompresní čas činil minimálně 15 minut, k dekompresi jsme jednotně používali EAN50. Původně jsme měli v plánu absolvovat i trimixové ponory pro studenty připravující se na Trimix I, ale nakonec jsme od toho ustoupili, protože by to bylo vzhledem k nabytému programu příliš komplikované na organizaci. Po obědě potom následoval trénink v moři ze břehu, kde je písčité dno a ideální hloubka na výcvik okolo 10-12 metrů, kde cvičili jednotlivé skupiny s instruktorskými kandidáty spolu s TIE. Po skončení výcviku následovalo vyhodnocení a večer poté ještě prezentace technické výstroje, v sobotu to bylo DPV (DIVERTUG TEK 36, přednášející Fero Ondruš) a druhý den CCR (JJ CCR dive can edition, přednášející Cristian Irimies).

V pondělí dopoledne proběhl poslední zkušební ponor pro studenty Technical Decompression Diver kurzu, který si již studenti naplánovali a provedli zcela samostatně a instruktoři pouze dohlíželi na bezpečnost a správné provedení celého ponoru. Vše proběhlo již bez jakýchkoli problémů a chyb, které se ještě objevily při předchozím ponoru. Myslím, že pro všechny bylo užitečné vyzkoušet si plánování a provedení dekompresního ponoru ve větší skupině. Odpoledne potom proběhl pod dohledem instruktorů závěrečný písemný test, který ukázal dostatečné znalosti všech účastníků, ale zároveň i potřebu testové otázky upravit, aby byly více srozumitelné.

Jelikož všichni splnili požadované nároky, byly úspěšně dokončeny kurzy Technical Decompression Diver a současně bylo rozhodnuto udělit instruktorům nové autorizace. Jana Břeská, Česko, # 62344 se stává novou technickou instruktorkou NAUI (jako žena první v Česku) a je oprávněna učit kurz NAUI Intro to Tech, a Cristian Irimies, Romania, # 60220 si rozšířil svou autorizace pro výuku technických kurzů o Technical Decompression Diver.

Jsem přesvědčen, že tato společná mezinárodní akce byla prospěšná zejména pro instruktorské kandidáty, kdy sami mohli vidět, jaké znalosti a dovednosti mají jejich kolegové a zároveň i vzhledem k přítomnosti více examinerů bylo jejich hodnocení více objektivní. Mám v úmyslu celou akci v příštím roce zopakovat a umožnit dalším zájemcům z řad instruktorů si rozšířit svá oprávnění k výuce technických kurzů při společné akci.

Vzhledem k tomu, že akce vzbudila na mezinárodní scéně poměrně velký zájem, což byl jeden z našich cílů, pevně věřím, že se nám pro další ročník podaří zajistit účast některé z nejvyšších kapacit NAUI pro technické potápění.

Petr Řehák, # 52010,

NAUI Course Director Trainer & Technical Instructor Examiner