Zahájení provozu lomu ve Vševilech

O víkendu od 2.do 3. června proběhla v lomu klubová brigáda, které se zůčastnila poměrně početná skupina členů. Během akce se nám podařilo upravit přístupové cesty k vodě, uklidit okolí, natřít (alespoň částečně) zázemí a hlavně nezničit traktor, který nám dobrovolně zapůjčil zpřátelený kolega instruktor SSI Karel, netuše, kdo všechno bude chtít zkoušet své řidičské umění s tímto pozoruhodným strojem. Cílem bylo připravit lom k zahájení provozu plánovaného na 9. červen 2012.
V duchu hesla „po dobré práci dobrá zábava“ jsme oslavili nejen pracovní úspěchy, ale konečně i formální založení Potápěčského klubu AMERS, který byl nedávno zapsán do rejstříku občanských sdružení a získal tak právní subjektivitu a ve finále vlastně úplně všechno.

Náš potápěčský klub převezme podle dohody odpovědnost za provoz Vševilského lomu. Lom bude během letní sezony otevřen každý víkend, mimo víkendy pak po předchozí telefonické domluvě. Tato činnost se stane jedním ze zdrojů příjmů klubu, jelikož část příjmů ze vstupného se stane příjmem klubu.

Vstupné bylo dohodnuto ve výši 150,- Kč za den pro potápěče, jejich doprovod platí 50,- Kč. Instruktoři potápění s platnou licencí mají vstup zdarma.

Vstupné je určeno v první řadě k investicím do lomu a jeho zázemí. V současné době budujeme WC a umývárnu, do budoucna pak klubovnu s kompresorem a půjčovnou výstroje a lahví, časem možná i občerstvení a ubytování. Věnovat se chceme samozřejmě i úpravě mokré části lomu, plánujeme rozšíření místní fauny, kterou nyní tvoří kapři, cejni a nově i raci. Tomáš Absolon na svých webových stránkách dokonce vyhlásil soutěž daruj si svoji rybu. Každopádně neplánujeme vytváření žádného potápěčského Disneylandu, jak v nedávné době proběhlo na potápěčských diskuzních fórech.

Provoz lomu ve Vševilech tak byl již slavnostně zahájen o nadcházejícím víkendu již čekáme na první potápěče. O jejich uvítání se postarají první kluboví dobrovolníci, a to Lenka a Jirka Hobzovi. Doufám, že jim přijedete jejich nelehký úkol zpříjemnit.

Za Potápěčský klub AMERS
Petr Řehák