S radostí oznamuji, že se mi podařilo poprvé v historii NAUI v České republice a na Slovensku získat místo v jednom z poradních výborů představenstva NAUI, a to konkrétně v Bylaws and Board Procedures Committee, což je výbor, který má na starosti stanovy a jednací řády představenstva NAUI. Pro rok 2021 jsem byl rozhodnutím představenstva NAUI jmenován členem tohoto výboru. Věřím, že to zvýší povědomí o našich dvou státech v rámci NAUI a že tím zároveň získáváme novou možnost, jak přímo ovlivňovat dění a další směřování NAUI Worldwide.