IKELITE blesky

Digitální blesky IKELITE DS161, DS160 a DS51

Věděli jste, že nejjednodušší a zároveň nejdůležitější tip na pořízení kvalitní podvodní fotografie, je fotografovat skrze co nejméně vody?
Vzhledem k barevným ztrátám během průchodu světelného paprsku vodou je třeba se dostat co nejblíže k fotografovanému předmětu.

Blesk osvítí předmět a vrátí mu přirozené barvy, nicméně maximální doporučená vzdálenost blesku jakékoli značky (!) od fotografovaného předmětu pod vodou je 1.8 metru!! Při fotografování předmětu na delší vzdálenost bude zpravidla výsledkem hlavně namodralá barevná silueta obrázku.

Věděli jste, že směrné číslo představuje jas záblesku v přímém směru paprsku?
Mnoho reflektorů blesků soustřeďuje paprsek do středu, aby bylo dosaženo vyššího směrného čísla, a proto také potřebují paprsek rozptylující difusor, aby nedošlo k přepalu středové části fotografie. Ikelite na rozdíl od jiných výrobců rozptyluje záblesk samotným reflektorem, přičemž částečně obětuje výši směrného čísla ve prospěch extrémní šíře záblesku, bez nutnosti použití samostatného difusoru.

Věděli jste, že celá řada výrobců blesků uvádí údaj úhel vyzařování namísto úhlu pokrytí?
„Úhel vyzařování“ jednoduše měří celkový rozsah světelného paprsku, přičemž však vnější hrany tohoto rozsahu paprsku, použité pro měření této hodnoty, nejsou schopny adekvátně osvětlit celý předmět. Naproti tomu „úhel pokrytí“ je měřen jako úhel světelného paprsku, který je v celé své šíri využitelný k řádné expozici fotografovaného objektu. Což je v praxi velice důležitý rozdíl!!

Věděli jste, že barevná teplota světla záblesků IKELITE poskytuje přirozenější pleťové tóny osvíceného a přidává barevnou bohatost oproti modrému pozadí objektů?
Blesky IKELITE DS160 a DS161 jsou dimenzovány na teplotu 4800°K; kompaktní blesk DS51 poskytuje mírně teplejší barevné tóny 5700°K, které jsou často preferovány při makrofotografii.

Věděli jste, že fotografie jsou mnohem přitažlivější při použití dvou blesků o různé intenzitě?
Méně výkonný blesk připojený na druhou patici duálního synchronizačního kabelu se stává tzv. „výplňovým“ bleskem, který projasní stíny vržené světlem hlavního (silnějšího) blesku. Takového světelného poměru můžeme také dosáhnout použitím dvou identických blesků, přičemž však intezitu jednoho z nich změkčíme užitím difusoru nebo jej prostě posuneme dál od snímaného objektu.

Věděli jste, že v digitální fotografii je lepší snímek raději lehce podexponovat, než-li zcela přeexponovat?
Přeexponovaný snímek totiž postrádá ve světlech jakékoliv barevné informace, které bychom mohli následně upravit ve fotografickém editoru. Naproti tomu mírně podexponovaný snímek barevné informace stále obsahuje a ty tak mohou být následně upraveny v editoru.

Zdroj: IKELITE.COM
Překlad: Petr Řehák, Honza Berghauer