Lom Vševily

9. ledna 2013  Příprava na umístění nové atrakce na lomu ve Vševilech

Díky Jirkovi Soukupovi získal náš klubový lom ve Vševilech luxusní atrakci a to krásně zachovalý Volkswagen. Samozřejmě VW byl velmi pečlivě zbaven všech věcí, které by mohly škodit životnímu prostředí (pohonné hmoty, olej, atd.)

Na neděli 16. prosince byly naplánovány přípravné práce. Bohužel kvůli různým komplikacím (osobního i zdravotního charakteru) se pracovní tým radikálně zúžil, nicméně ani to, nás neodradilo od celkem dlouho a pečlivě chystaného záměru VW umístit na nové místo – lom Vševily. Při té příležitosti jsme chtěli instalovat zařízení na provzdušnění vody a tím zlepšit kvalitu vody v lomu.

Po příjezdu do areálu lomu proběhl plán, rozdělení pracovních pozic a šlo se na věc. Vzhledem k nepříliš velkému mrazu byl upraven plán a VW se pouze přesunul k vodě. Vzhledem k bezpečnosti bylo rozhodnuto, že tím práce na potopení prozatím končí a bude se čekat na zamrznutí lomu, aby se VW mohl jednoduše a bezpečně po ledu přesunout na vybrané místo a potopit. Přešlo se tedy na plán B – instalace provzdušňovacího zařízení. Díky přítomnosti Tomáše Kuřfiřta bylo pořízeno několik fotek, dokonce i video z těchto přípravných akcí a následného ponoru.

Celý nedělní výlet proběhl tak jak měl, zbývá jen doufat v pořádné mrazy, aby se vše dotáhlo do finále. Bohužel ani téměř po měsíci nám počasí nepřeje a při pohledu na dlouhodobou předpověď ani přát nebude.

Ještě jednou díky moc Jirkovi S. za zajištění VW a logistiky, Tomovi K. za fotodokumentaci a samozřejmě všem ostatním přítomným za pomoc!


8. června 2012 Zahájení provozu lomu ve Vševilech

O víkendu od 2.do 3. června proběhla v lomu klubová brigáda, které se zůčastnila poměrně početná skupina členů. Během akce se nám podařilo upravit přístupové cesty k vodě, uklidit okolí, natřít (alespoň částečně) zázemí a hlavně nezničit traktor, který nám dobrovolně zapůjčil zpřátelený kolega instruktor SSI Karel, netuše, kdo všechno bude chtít zkoušet své řidičské umění s tímto pozoruhodným strojem. Cílem bylo připravit lom k zahájení provozu plánovaného na 9. červen 2012.

V duchu hesla „po dobré práci dobrá zábava“ jsme oslavili nejen pracovní úspěchy, ale konečně i formální založení Potápěčského klubu AMERS, který byl nedávno zapsán do rejstříku občanských sdružení a získal tak právní subjektivitu a ve finále vlastně úplně všechno.

Náš potápěčský klub převezme podle dohody odpovědnost za provoz Vševilského lomu. Lom bude během letní sezony otevřen každý víkend, mimo víkendy pak po předchozí telefonické domluvě. Tato činnost se stane jedním ze zdrojů příjmů klubu, jelikož část příjmů ze vstupného se stane příjmem klubu.

Vstupné bylo dohodnuto ve výši 150,- Kč za den pro potápěče, jejich doprovod platí 50,- Kč. Instruktoři potápění s platnou licencí mají vstup zdarma.

Vstupné je určeno v první řadě k investicím do lomu a jeho zázemí. V současné době budujeme WC a umývárnu, do budoucna pak klubovnu s kompresorem a půjčovnou výstroje a lahví, časem možná i občerstvení a ubytování. Věnovat se chceme samozřejmě i úpravě mokré části lomu, plánujeme rozšíření místní fauny, kterou nyní tvoří kapři, cejni a nově i raci. Tomáš Absolon na svých webových stránkách dokonce vyhlásil soutěž daruj si svoji rybu. Každopádně neplánujeme vytváření žádného potápěčského Disneylandu, jak v nedávné době proběhlo na potápěčských diskuzních fórech.

Provoz lomu ve Vševilech tak byl již slavnostně zahájen o nadcházejícím víkendu již čekáme na první potápěče. O jejich uvítání se postarají první kluboví dobrovolníci, a to Lenka a Jirka Hobzovi. Doufám, že jim přijedete jejich nelehký úkol zpříjemnit.

Za Potápěčský klub AMERS

Facebook